NUI | Verifikasjonstesting av ny sedimentprøvetaker.
Analyselaboratorium, Laboratorie, Laboratorietjenester, Kjemisk analyse, VOC, Analyser, Miljøanalyser, Luftanalyser, Gassanalyser, Prøvetakinger, Sedimentprøvetaking, Sedimentprøvetaker, Gasstett sedimentprøvetaking, Bunnprøver
17021
post-template-default,single,single-post,postid-17021,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Verifikasjonstesting av ny sedimentprøvetaker.

Verifikasjonstesting av ny sedimentprøvetaker.

NUI gjennomfører i disse dagen er sammenlignings test mellom ny og tradisjonell sedimentprøvetaking.  Studiet er en del av et felles teknologiprosjekt mellom Havforskningsinstituttet og NUI AS.

Hensikten med studiet er å sammenligne sedimentprøvene som blir tatt opp fra bunnen med tradisjonell prøvetakingmetoder og NUI’s nyutviklede gasstette sedimentprøvetaker.

Prøvetakingen vil foregå på tre ulike lokasjoner utenfor Bergen.

Under ser dere noen bilder fra den første lokasjonen (under et oppdrettsanlegg). Videre vil vi ta bunnprøver fra et havneområdet og fra et industriområdet i neste

For mer informasjon vennligst Harald Sundland Mob: 915980279  mail: has@nui.no

This post is also available in: Engelsk

12 Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.