Designarbeid hos NUI - NUI
Analyselaboratorium, Laboratorie, Laboratorietjenester, Kjemisk analyse, VOC, Analyser, Miljøanalyser, Luftanalyser, Gassanalyser, Prøvetakinger, Sedimentprøvetaking, Sedimentprøvetaker, Gasstett sedimentprøvetaking, Bunnprøver
17725
post-template-default,single,single-post,postid-17725,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-115518

Designarbeid hos NUI

Designarbeid hos NUI

I år fikk NUI fått beskjed om å erstatte noen akrylvinduer av “eldre” design i våre metningskammer, dette skyldtes DNVGLs nye krav for design spesifisert i den nye sikkerhetsstandarden for “Pressure Vessel for Human Occupancy(PVHO)” av “American Society of Mechanical Engineers (ASME)”.

Kostnaden for å erstatte akrylvinduene ble funnet å være betydelig hvis man kjøpte en akseptabel løsning fra de opprinnelige produsentene, og derfor vurderte NUI å selv designe en løsning for å erstatte akrylvinduene. På den måten har vi klart å redusere kostnadene til <50% av den oppgitte prisen fra produsenten.

NUI har designet en DNVGL godkjent erstatningsløsning som bruker det originale porthullet og holderen på kammere. Denne utformingen har vist seg å være rimelig, enkel å installere og har kort leveringstid.
Hvis du må ha en lignende oppgradering på ditt kammersystem, eller trenger hjelp med andre designutfordringer for å overholde standarder, kan NUI støtte deg med vår brede erfaring og kompetanse.

Ta kontakt med oss på post@nui.no

Forenklet 3D tegning av vår løsning

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Designarbeid hos NUI

Inhouse designwork at NUI

This year NUI has been instructed to replace certain ‘older’ designs of acrylic windows in our saturation system, this was due to DNVGLs requirements under the design specified in the new safety standard for “Pressure Vessels for Human Occupancy(PVHO)” by “American Society of Mechanical Engineers (ASME)”.

The cost of replacing the acrylic windows was found to be significant if purchasing an acceptable solution from the original producers of the chambers, and therefore NUI considered designing a solution for replacing the acrylic windows in house. In so doing we have managed to reduce the cost to <50% of the quoted price for the producer.

NUI has designed a DNVGL approved replacement solution which utilize the original port hole and retainer ring on the chambers. This design has proved to be low-cost, easy to install and has a short lead time.
If you are required to have a similar upgrade on your chamber system, or need assistance with other design challenges complying to standards, NUI can support you using our broad experience and competence.

Please contact us at post@nui.no

3D drawing of the acrylic window

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.