NUI vert for “Industri Energi”-organisert bransjemøte rundt temaet “påseansvar” for innaskjærs dykking - NUI
Analyselaboratorium, Laboratorie, Laboratorietjenester, Kjemisk analyse, VOC, Analyser, Miljøanalyser, Luftanalyser, Gassanalyser, Prøvetakinger, Sedimentprøvetaking, Sedimentprøvetaker, Gasstett sedimentprøvetaking, Bunnprøver
17630
post-template-default,single,single-post,postid-17630,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-115518

NUI vert for “Industri Energi”-organisert bransjemøte rundt temaet “påseansvar” for innaskjærs dykking

NUI vert for “Industri Energi”-organisert bransjemøte rundt temaet “påseansvar” for innaskjærs dykking

29. Mai var NUI var vert for et møte organisert av Industri Energi for å diskutere behovet for å innføre «påseansvar» for oppdragsgivere som leier inn innaskjærs dykkertjenester.

Påseansvar er velkjent fra offshore dykking, men ikke en etablert standard for innaskjærsdykking. Målsetningen for møtet var å avklare om det er ønskelig å etablere et to-partssamarbeid og på sikt et mulig trepartssamarbeid for å utrede muligheter og konsekvenser ved å innføre påseansvar for innaskjærs dykking.

Påseansvar vil innebære plikt for oppdragsgiver til å følge opp at dykkeoperasjonen utføres etter gjeldende lover og forskrifter. Dette kan gjøres etter samme hovedprinsipp som i petroleumsindustrien. Det kan imidlertid være nødvendig med forenklinger i forhold til et marked med korte oppdrag og mange forskjellige oppdragsgivere.

Det var en god samling av bransjetilknyttede foredragsholdere og tilhørere. I tillegg til kommentarer fra bransjen, ga Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet en god innføring i status og hva som har blitt gjort for å komme dit vi er i dag og hvilke utfordringer de ser framover.

Abyss gir et innblikk i deres erfaringer og hva de har gjort selv for å redusere uønskede hendelser

Petroleumstilsynet konkretiserer hva de mener må på plass

4 Comments

Post A Comment