Støtte fra Miljødirektoratet - NUI
Analyselaboratorium, Laboratorie, Laboratorietjenester, Kjemisk analyse, VOC, Analyser, Miljøanalyser, Luftanalyser, Gassanalyser, Prøvetakinger, Sedimentprøvetaking, Sedimentprøvetaker, Gasstett sedimentprøvetaking, Bunnprøver
16916
post-template-default,single,single-post,postid-16916,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Støtte fra Miljødirektoratet

Støtte fra Miljødirektoratet

NUI har sammen med Havforskningsinstituttet blitt tildelt midler fra Miljødirektoratet for å sammenligne tradisjonell prøvetaking av bunnsedimenter med NUI’s nye gasstette metode.

Sediment prøvene vil bli analysert for organiske forbindelser, uorganiske gasser og metaller som kvikksølv.

Testene vil bli utført høsten 2017, og vi regner med å ha resultatene klare mot slutten av 2017.

For å lese mer om NUI’s gasstette prøvetaker, se link:

 

 

1Comment
  • preerimal
    Posted at 03:48h, 26 January

    In hERО± LBD, acrylate side chain of GW interacts with aspartate 351 residue in H12, leading to increased exposure of hydrophobic surface 26 viagra lowers blood pressure Diabetes also increases the risk of other serious vision conditions, such as cataracts and glaucoma

Post A Comment